Home » ابزار دقیق » اندازه گیری فشار » سوئیچ فشار » سوئیچ فشار دوایر

سوئیچ فشار Dwyer مدل5-1823

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.

سوئیچ فشار Dwyer مدل20-1823

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.

سوئیچ فشار Dwyer مدل10-1823

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

سوئیچ فشار Dwyer مدل00-1823

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.