Home » ابزار دقیق » تجهیزات اختلاف فشار » ترانسمیتر اختلاف فشار » ترانسمیتر اختلاف فشار دیفا

ترانسمیتر اختلاف فشار DIFA مدل 3351CD5 رنج 20.68

25,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:1
باقی مانده:9

ترانسمیتر اختلاف فشار DIFA مدل 3351CD0 رنج 15 میلی بار

22,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:1
باقی مانده:9

ترانسمیتر اختلاف فشار DIFA مدل 3351CD4 رنج 6.9 بار

19,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:1
باقی مانده:9

ترانسمیتر اختلاف فشار DIFA مدل 3351CD2 رنج 374 میلی بار

19,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:1
باقی مانده:9

ترانسمیتر اختلاف فشار DIFA مدل 3351CD3 رنج 1.86 بار

19,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:1
باقی مانده:9